SERVEIS

Assessoria fiscal, contable, laboral i mercantil

gestoria-laboral-y-fiscal_big

Gestoria laboral i fiscal


Assessorem al client en matèria fiscal, comptable, laboral i mercantil oferint el servei dels nostres experts col·laboradors especialitzats.

Assessoria fiscal

Resolem dubtes sobre planificació fiscal, gestionem i confeccionar liquidacions d’impostos com ara l’IVA, impostos de societats, IRPF i impostos sobre la renda. Tot el que el client necessiti en matèria fiscal.

Consultoria Comptable

Preparació i dipòsit dels comptes anuals i llibres obligatoris en el Registre Mercantil. Assistència tècnica davant les inspeccions d’Hisenda, així com actualització de comptabilitats endarrerides. A més els nostres professionals són també especialistes en la confecció i anàlisi de balanços.

Gestoria Laboral

En el marc laboral prestació serveis vinculats a la Seguretat Social. Gestionem confecció de nòmines, cotitzacions, contractes, parts d’altes i baixes; liquidacions, així com qualsevol altre tipus de recurs a demanda del client.

Assessoria Mercantil

En l’àmbit mercantil realitzem estudis de societats específics, constitució de societats mercantils, així com preparació i dipòsit dels comptes anuals. Confeccionem a més, llibres obligatoris i registres mercantils entre altres activitats.